1016551
Σπάτα 96 τ.μ. Τιμή: € 87.000


Κωδικός Ακινήτου: 48

1016551
Πεντέλη 250 τ.μ. Τιμή: € 1.200


Κωδικός Ακινήτου: 47

1016551
Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 50 τ.μ. Τιμή: € 1.200


Κωδικός Ακινήτου: 60

1016551
Χαλάνδρι 60 τ.μ. Τιμή: € 400


Κωδικός Ακινήτου: 59

1016551
Χαλάνδρι 51 τ.μ. Τιμή: € 250


Κωδικός Ακινήτου: 58

1016551
Κηφισιά 140 τ.μ. Τιμή: € 2.000


Κωδικός Ακινήτου: 57

1016551
Χαλάνδρι 39 τ.μ. Τιμή: € 250


Κωδικός Ακινήτου: 56

1016551
Μαρούσι 85 τ.μ. Τιμή: € 150.000


Κωδικός Ακινήτου: 55

1016551
Μαρούσι 75 τ.μ. Τιμή: € 130.000


Κωδικός Ακινήτου: 54

1016551
Μαρούσι 27 τ.μ. Τιμή: € 250


Κωδικός Ακινήτου: 53

1016551
Μαρούσι 107 τ.μ. Τιμή: € 560


Κωδικός Ακινήτου: 52

1016551
Χαλάνδρι 37 τ.μ. Τιμή: € 850


Κωδικός Ακινήτου: 51

1016551
Χαλάνδρι 51 τ.μ. Τιμή: € 40.000


Κωδικός Ακινήτου: 50

1016551
Μαρούσι 194 τ.μ. Τιμή: € 245.000


Κωδικός Ακινήτου: 49

1016551
Μαρούσι 300 τ.μ. Τιμή: € 1.500


Κωδικός Ακινήτου: 39

1016551
Χαλάνδρι 320 τ.μ. Τιμή: € 2.000


Κωδικός Ακινήτου: 37

1016551
Μαρούσι 280 τ.μ. Τιμή: € 3.500


Κωδικός Ακινήτου: 36

1016551
Χαλάνδρι 160 τ.μ. Τιμή: € 500


Κωδικός Ακινήτου: 34

1016551
Χαλάνδρι 200 τ.μ. Τιμή: € 3.500


Κωδικός Ακινήτου: 33

1016551
Χαλάνδρι 135 τ.μ. Τιμή: € 500


Κωδικός Ακινήτου: 32