1016551
Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 50 τ.μ. Τιμή: € 1.200


Κωδικός Ακινήτου: 60

1016551
Χαλάνδρι 60 τ.μ. Τιμή: € 400


Κωδικός Ακινήτου: 59

1016551
Χαλάνδρι 39 τ.μ. Τιμή: € 250


Κωδικός Ακινήτου: 56

1016551
Μαρούσι 27 τ.μ. Τιμή: € 250


Κωδικός Ακινήτου: 53

1016551
Χαλάνδρι 37 τ.μ. Τιμή: € 850


Κωδικός Ακινήτου: 51

1016551
Μαρούσι 300 τ.μ. Τιμή: € 1.500


Κωδικός Ακινήτου: 39

1016551
Χαλάνδρι 320 τ.μ. Τιμή: € 2.000


Κωδικός Ακινήτου: 37

1016551
Μαρούσι 280 τ.μ. Τιμή: € 3.500


Κωδικός Ακινήτου: 36

1016551
Χαλάνδρι 160 τ.μ. Τιμή: € 500


Κωδικός Ακινήτου: 34

1016551
Χαλάνδρι 200 τ.μ. Τιμή: € 3.500


Κωδικός Ακινήτου: 33

1016551
Χαλάνδρι 135 τ.μ. Τιμή: € 500


Κωδικός Ακινήτου: 32