1016551
Πεντέλη 250 τ.μ. Τιμή: € 1.200


Κωδικός Ακινήτου: 47

1016551
Χαλάνδρι 51 τ.μ. Τιμή: € 250


Κωδικός Ακινήτου: 58

1016551
Κηφισιά 140 τ.μ. Τιμή: € 2.000


Κωδικός Ακινήτου: 57

1016551
Μαρούσι 107 τ.μ. Τιμή: € 560


Κωδικός Ακινήτου: 52