1016551
Σπάτα 96 τ.μ. Τιμή: € 87.000


Κωδικός Ακινήτου: 48

1016551
Μαρούσι 85 τ.μ. Τιμή: € 150.000


Κωδικός Ακινήτου: 55

1016551
Μαρούσι 75 τ.μ. Τιμή: € 130.000


Κωδικός Ακινήτου: 54

1016551
Χαλάνδρι 51 τ.μ. Τιμή: € 40.000


Κωδικός Ακινήτου: 50

1016551
Μαρούσι 194 τ.μ. Τιμή: € 245.000


Κωδικός Ακινήτου: 49

1016551
Παγκράτι 70 τ.μ. Τιμή: € 80.000


Κωδικός Ακινήτου: 27

1016551
Ιλίσια 119 τ.μ. Τιμή: € 87.000


Κωδικός Ακινήτου: 24